Medlemsinformation

För första gången har seglingsträning genomförts söndag 15 oktober, 2017 vid Skärsätra Båtklubb, Lidingö. SRSS-medlemmarna är nu medlemmar i båtklubben. Bosse 43:an har skänkt en trissjolle som banläggningsbåt.

SWE 50, 98 och 118 genomförde invigningsseglingen i västlig 2-5 m/s.

Fler bilder finns nedan.

Årsavgifter för SRSS och Enmeterförbundet 2017 Denna information är riktad till samtliga SRSS medlemmar samt aktiva IOMseglare som inte är medlemmar i SRSS.

Årets VM arrangeras i Frankrike 12-22 maj 2017 och Sverige har två platser garanterade med möjlighet till ytterligare en eller flera platser.

De svenska platserna tilldelas i turordning baserat på placering i den svenska rankinglistan. Det är varje lands klassförbund som anmäler sina respektive deltagare och sista anmälningsdag till VM är den 13 februari 2017. Om du är intresserad av att anmäla dig till VM ber vi dig snarast men senast den 1 februari att kontakta undertecknad för att få ytterligare information om hur din formella anmälan ska göras. Här hittar du den officiella hemsidan för årets VM inklusive en preliminär ”Notice of Race”: http://www.iomwc2017.vrc-pierrelatte.com/notice-board/

Hälsningar Claus Lindström / Svenska Enmeterförbundet

Enmeterförbundets styrelse har vid ett extrainkallat styrelsemöte 161008 beslutat att ändra i policyn från 8 augusti 2014 för rankingseglingar. Den uppdaterade policyn finns här.

Punkt 4 har ny lydelse enligt följande: För att en rankingsegling ska vara giltig och räknas ska minst 4 kappseglingar ha genomförts.

Vid nästa styrelsemöte kommer nytt beslut fattas om minimalt antal deltagare för att en rankingsegling skall vara giltig. Skälet till förändringen är ett minskat antal deltagare, vilket är beklagligt.

Information om årsavgifter 2015 för SRSS och Enmeterförbundet och information angående planerad frisläppning av segelnummer finns publicerad på Enmeterförbundets hemsida. www.enmeter.se.

Hälsningar /Thomas Enwall

Bilderna i bildspelet ovanför har tagits av Hanneke Gillissen Pont och undertecknad under EM vid Gardasjön 2014 och har redigerats av undertecknad för att passa in. Samtliga Hannekes bilder finns här.

/ Thomas E / SWE 50

Joomla Template by Joomla51.com