Medlemsinformation

2019 års seglingskalender för IOM finns nu publicerad på srss.se under menypunkt Seglingskalender med länk här.

Två stora regattor är planerade för 2019. Svenska Mästerskapet planerar vi att segla i Vadstena första helgen maj och Nordiska Mästerskapet seglas i Göteborg sista helgen i september,

Samtliga aktiva seglare uppmanas att studera listan och om det föreslagna datumet för din funktionärsmedverkan är OK så meddelar du det till Lars Ericson (SRSS (snabela) kummelnet.se) så att han kan gulmarkera. Annars får du försöka byta med någon annan.

Hälsningar / SRSS och Enmeterförbundet

Med målsättningen att öka antalet deltagare vid IOM-regattor så har styrelserna i SRSS och Enmeterförbundet, efter att ha mottagit synpunkter/förslag från några medlemmar, diskuterat och planerat att genomföra följande förändringar:

Rankingsseglingar – test under Ranking 7 & 8 hösten 2018

  • I syfte att skapa färre incidenter så planerar vi att begränsa antalet båtar per race. Ifall antalet deltagare överstiger 12 st så genomförs rankingseglingen enligt Tyska modellen med tre st grupper, fördelade enligt aktuell rankinglista, som möter varandra två åt gången. Se detaljerad beskrivning här.
  • Seglingarna kommer att genomföras i ett lugnare tempo med längre pauser
  • Seglingstiden sätts till 4,5 timmar

Årsavgifter för SRSS och Enmeterförbundet 2018
Denna information är riktad till samtliga SRSS medlemmar samt aktiva IOMseglare som inte är medlemmar i SRSS.

SRSS

  • SRSS årsavgift 2018 för aktiva IOM seglare är 250 kr. Medlemskapet ger rätt att deltaga i träningar och kappseglingar arrangerade av SRSS och att vara med och erhålla poäng i Enmeterförbundets rankinglista. SRSS pg-konto är 39 22 98-6. Märk din betalning med namn och eventuellt segelnummer. SRSS för därefter över 50 kr av de inbetalade 250 kr som årsavgift till Enmeterförbundet. Årsavgiften skall betalas senast den 1 mars.
  • Årsavgiften för SRSS medlemmar som seglar andra båtklasser än IOM är 200 kr.

Nu är det dags att anmäla sig till IOM EM 2018. Läs mer på www.enmeter.se.

Hälsningar / Claus Lindström

SRSS och Enmeterförbundet har tagit fram 2018 års kappseglingskalender och publicerat den här. Detta är en preliminär version.

Styrelserna har utsett föreslagna arrangörer till årets kappseglingar. Vänligen bekräfta att ni har möjlighet att arrangera enligt förslag genom att bekräfta detta till undertecknad. Alternativt kan ni byta med annan arrangör och meddela undertecknad ifall byte har skett. Bekräftade arrangörer gulmarkeras. Återkom senast 10 januari med bekräftelse på accepterat arrangörsskap.

Hälsningar /Thomas Enwall

För första gången har seglingsträning genomförts söndag 15 oktober, 2017 vid Skärsätra Båtklubb, Lidingö. SRSS-medlemmarna är nu medlemmar i båtklubben. Bosse 43:an har skänkt en trissjolle som banläggningsbåt.

SWE 50, 98 och 118 genomförde invigningsseglingen i västlig 2-5 m/s.

Fler bilder finns nedan.

Joomla Template by Joomla51.com