Ranking 8 och Vintercup 1 seglades söndag 9 november vid Elfvik på Lidingö. - Vädermässigt var vinden i det lite lägre registret och ganska vridig. Uppehåll, pålandsvind och lite ljusare mitt på dagen, rigg 1 gällde hela tiden.

23 deltagare var anmälda och dök också upp. Följaktligen seglade vi enligt HMS (Heat Management System) 2013 vilket innebär att man efter en första indelningssegling seglar varje delsegling i 2 heat där de 4 bästa från den sämre halvan flyttas upp och får segla även det bättre heatet. Till efterföljande delsegling så flyttas de fyra lägst placerade i den föregående bättre halvan ner till det sämre heatet osv.

Resultat finns här. Ställningen i Rankingen är uppdaterad, se Resultatsidan.

Dagen inleddes med banläggning, skepparmöte och sedvanlig banomläggning innan första start. Därefter seglades seedningsheat följt av 2 seglingar i ganska skiftiga förhållanden. Bo Jonsson,  Fredrik E, Håkan G och Claes B och Johan A inledde bra och mot slutet blev det en fight mellan Claes B och Bo J där den senare avgick med totalsegern.

Flera seglare uttryckte att banans längd var i största laget och att avståndet till lovartsmärket gjorde det svårt att se båtarna i rundningen. - De senare seglingarna gjordes på något kortare bana. Starterna fungerade bra med enstaka tjuvstarter och endast en allmän återkallelse.

Vi hann med 8 seglingar under dagen och vissa seglare fick segla fler heat då de hamnade i upp- och ner-flyttningsgrupperna om vartannat vilket resulterade i mycket kontinuerligt seglande.

Ny för dagen var medhjälpare till undertecknad, Jonatan Tuvstedt som begick sin debut som IOM arrangör.

 

Hälsar Johan T med medhjälpare

Joomla Template by Joomla51.com