Regelkunskap och direktdömda seglingar

Tid: Söndagen den 26 nov kl:8.30

OBS! Det finns en ledig seglingsplats kvar. Kontakta Lasse Brännström. Det finns många platser kvar för morgonens kappseglingsregelgenomgång.

Format: Arrangemanget innefattar två delar: Teori Kappseglingsregler och Segling. Dagen startar med regelkunskap och efterföljs av segling med IOM-båtar.   

Arrangemanget börjar i Claes Brunnhages lokaler med att Claes Lundin beskriver och förklarar aktuella kappseglingsregler. Seglingarna kommer att ske vid någon för dagen lämplig brygga på Lidingö. Racen seglas i heat och kommer att direktdömas av Claes Lundin med maximalt 6 startande per heat.   

Plats: Claes Brunnhages lokaler. Förrådsvägen 4 Lidingö

Seglingsplats: Lidingö

Max antal båtar: 18

 

Program (ca tider)

08.30                           Regelkunskap under ledning av Clas Lundin

11.00                           Första start 

12.30                           Lunch (Pizza på seglingsplats)

15.30                           Avslutning av dagens övningar

 

 Avgifter:                     200:- sek/pers Regelkurs och Segling

                                   100:- sek/pers Regelkurs

                                    Lunch ingår i ovanstående priser

 

OBS! Sista dag för anmälan: 12 november. Anmälan görs som vanligt via srss.se under Anmälan / Klubbsegling

 

Hälsningar / Lasse Brännholm SWE 91 & Claes Brunnhage SWE 98

 

 

 

 

 

Joomla Template by Joomla51.com