Rankingsegling 5, 2016-08-07 – kunde tyvärr ej fullföljas idag

Då var säsongen igång igen efter det sevanliga sommaruppehållet. Till första start kunde antalet båtar och skeppare fastställas till 20. Med det skulle heatseglingar följa.

Beträffande val av seglingsplats hade det utgått en allmän förfrågan om att inkomma med föslag med hänsyn till en tillkommande parameter/ förutsättning; sjögrässituationen. Vindprognosen pekade på västliga vindar och ett passande alternativ med lite djupare vatten hade sanktionerats genom Bruntes försorg – det vill säga ”Lidingö varvet”. Platsen provseglades på lördagen med en god början. Det var förnämligt att kunna röra sig längs yttre pontonen och tillika banan.

Tyvärr infann sig lite smolk i bägaren på sena eftermiddagen – vinden vred lite mot syd och visst sjögräs uppdagades.

Det var med stor förväntan och förhoppning vi startade upp med de två första kvalificeringsheaten. Tyvärr infann sig våra farhågor direkt. De första seglingarna blev säkert mycket tålamodsprövande för många. Vissa försök att rensa banan från de värsta ansamlingarna av sjögräs gjordes under och mellan seglingarna från gummibåten. Detta visade sig närmast ogörligt. Ett sista försök att rädda situationen påbörjades; att flytta bannan till insidan av pontonen. I samband med detta skiftade vinden riktning och ställde till med nya spratt.

Nu fanns inget annat beslut att ta än att avbryta själva rankingseglingen och slutföra regattan som en klubbsegling. Dess slutliga resultat omfattar tre (3) heatseglingsresultat och resultaten från de följande 5 (fem) fleetseglingarna. Se resultatet här..

Vill rikta ett särskilt tack till er som var mig behjäplig i förberedelser och genomförande (ingen nämnd, ingen glömd) och inte minst alla skeppare för ert tålamod!!

Högt och fort!

Stefan (SWE 180 – Lillskvatt)

 

 

 

Joomla Template by Joomla51.com