Skriv ut

Med målsättningen att öka antalet deltagare vid IOM-regattor så har styrelserna i SRSS och Enmeterförbundet, efter att ha mottagit synpunkter/förslag från några medlemmar, diskuterat och planerat att genomföra följande förändringar:

Rankingsseglingar – test under Ranking 7 & 8 hösten 2018

Klubbseglingar 

Stämningen på bryggan

Styrelserna vill gärna höra Din åsikt om dessa planerade åtgärder och andra förslag Du har till förändringar som kan öka deltagarantalet på våra seglingar framöver. Skicka Dina synpunkter till någon i styrelsen.

Bästa seglingshälsningar / Styrelserna i SRSS och Enmeterförbundet