Höstruset som innehöll segling i heat och regelkurs startade tidig morgon hos Brunte, som generöst ställt upp med lokal. Nitton morgonpigga och förväntansfulla entusiaster mötte upp och lyssnade till Claes Lundin, regelexpert och domare som inledde dagens övningar med att gå igenom och förklarade regler som gäller ett antal olika situationer. Diskussioner, frågor och svar, flödade friskt bland deltagarna under den två timmar långa teoridelen.

Efter avslutad teori begav sig seglarna den 4 km korta sträckan till Mölna, som var seglingsplatsen för dagen. Märken droppades i plurret med hjälp av Brunte och Per Julius och banan var snabbt på plats. Samtidigt förbereddes med hög frenesi båtarna till start. Molnen som låg täta löstes upp redan efter några seglade heat. Solen sken därefter resten av dagen från en klarblå himmel.

Den svaga 1-4 m/s pålandsvinden växlade vilket bidrog till att vi fick se relativt många upp- och ner-seglingar trots den relativt korta banan som seglades två varv. Inför varje nytt heat låg båtarna i vattnet så bandaren kunde tryckas igång när sista båt i pågående heat passerade linjen. Detta bidrog b.l.a till att heat efter heat flöt på och att totalt 24 heat seglades under den vackra novembersöndagen.

Flertalet starter var förhållandevis rena från tjuvstarter och andra regelbrott. Vid några tillfällen "touchade" båtarna varandra och lovartsbåt straffades då med ett "snurr". Vid lovartsmärket (inget offsetmärke) inträffade ett antal incidenter av skilda slag. Novembersolen, rakt i jacken på seglarna, bidrog förmodligen till en del av de misslyckade rundningar och kollisioner som inträffade.

Claes Lundin, som agerade domare, spanande som en hök över banområdet och höll kontinuerligt koll på situationer som uppstod och ingrep enbart när straff inte togs av den skyldige vid regelbrott. Claes Lundin påpekade dock att vi måste vara tydligare när regelbrott påkallas och att någon måste ta straffet när det skett regelbrott.

Lunchen levererades dagen till ära direkt till bryggan av "bagaren" till pizzan som åts med mycket god aptit av seglarna under den korta pausen.

Claes Lindström SWE 14 hade en extra hektiskt dag i och med att han även filmade seglingarna.

Vid 14.30-tiden samlades alla för att höra resultaten som Thomas effektivt och snabbt tagit fram från protokollen.

Det var många som slogs om segern. Brunte visade dock gammal god form och vann knappt före Jonas som går från klarhet till klarhet. Podium platserna intogs av Claes "Brunte" Brunnhage SWE 98 som vann före Jonas Magnusson SWE 80 med Thomas Enwall SWE 50 på tredje plats. Ettan och tvåan hade samma poäng vilket också trean och fyran hade. Detta visar att det var tuff konkurrens om platserna och detta inte endast bland de som placerade sig på den övre delen av resultatlistan.

Claes Lundin utsåg och delade ut pris för fair segling till Jonas Magnusson SWE 80.

Flera deltagare tyckte att formatet med teori och segling var en bra kombination. Den variant vi använt för uppdelning och segling i heat medgav också viss extratid till trim av segel mm framfördes också som positivt.

Stort tack till samtliga som hjälpt att genomföra Höstruset. Extra tack till Brunte som bidrog till viktigt förarbete. Ett extra stort tack går till Claes Lundin som på sitt professionella sätt förkunnade regler både i teori och praktiskt under dagen.

Vid Pennan.

Lasse B SWE 91

Resultat finns här

Joomla Template by Joomla51.com