Medlemsansökan SRSS

Maila din ansökan med nedanstående information till vår kassör, mail: kassor  snabela  srss.se.

Namn
Adress 
Postnr & ort
E-post
Telefon hem
Telefon arbete
Telefon Mobil
Båt/båtar

Betala sedan 250:- på postgiro pg. 39 22 98-6.  (Gäller aktiva IOM-seglare, övriga betalar 200 kr).

Information om betald årsavgift (250 kr) finns i medlemsförteckningen som är publicerad under Medlemmar på srss.se.

I årsavgiften ingår 50 kr som vi betalar vidare till Svenska Enmeterförbundet som tävlingslicens för Dig som seglar IOM. Som medlem i SRSS får Du möjlighet att delta i alla av oss arrarangerade klubbtävlingar, träningsseglingar och klubbträffar.

Årsavgiften skall sedan betalas senast 1 mars för varje nytt år.

Anmäl dig till Epostlistan nedan för att via mail få information som skickas ut från SRSS gruppmail. Anmälan ger dig även ett användarnamn och lösenord för att nå medlemsinformationen som finns under menypunkten Medlemmar.

Välkommen till klubben!

Genom att betala in medlemsavgift och skicka in en medlemsansökan förbinder du dig att följa SRSS stadgar och beslut tagna av klubbens funktionärer.

Aktuellt medlemsregister finns här.


Epostlista

Epostlistan används uteslutande för att skicka information till SRSS medlemmar och andra intresserade i första hand avseende:

  • Allmän information om klubben, web, mail och möten
  • Tävlingar och träningar

Om du registrerar dig på denna webbplats så är du med på mailinglistan. 
Skicka ett mail till  "info snabela srss punkt se" med ditt namn, önskat användarnamn och din e-postadress så ordnar vi din registrering.

Joomla Template by Joomla51.com