Master

Mastersegling 3, Skärsättra båtklubb 2023-05-23

 

Närmare bestämt 14 skeppare anmälda och härtill anslöt Jocke A på morgonkvisten, mycket glädjande, och genast var vi 15 rorgängare till start. Vindprognosen pekade på svaga sydliga vindar, vilket kanske inte är den mest fördelaktiga vindriktingen för de platser vi brukar frekventera. En ytterligare faktor att ta hänsyn till var det exeptionellt låga vattenståndet, begränsar några plaser med höga kajer/ bryggor. Härtill önskade jag återuppta traditionen om ett kort ”break” för ett gemensamt inmundigande på lämpligt matställe. Ett kvarstående alternativ var då Skärsätra båtklubb och vilket man satte sitt hopp till.

Så snart banan var på plats och efter ett kort upprop och beslut om att följa den ”Tyska modellen” så inledde vi lite trevande med den första omgången om tre seglingar. Efter hand hade vinden börjat stabilisera sig något sånär, Då valde vi att göra ett avbrott för gemensam utflykt och tidig lunch i hopp om att förutsättningarna skulle stabilisera sig än mer innan nödvändiga banjusteringar genomfördes. 

 Efter en god och uppskattad lunch på Lidingö Saluhall så hade våra förhoppningar om vinden infriats. Nu var det bara att korrigera banan efter den mer stabila sydliga vinden om 2-4 meter, för säkerhets skull hade vi 3 alternativa kryssrundningar att ta till. Lyckligtvis var detta tillfylles och vi kunde genomföra ytterliggare 4 omgångar om 3 seglingar utan avbrott.

När man summer dagen så tror jag vi är överens om att prognosen överträffades och resultatlistan speglar att nära alla fick smaka på tätkänning och lite puls.

Grattis till alla, inte minst segraren SWE 98, för en gemytlig dag!

Vill rikta ett särskilt tack till Bengt O som var mig stort behjälplig då han valde att stanna kvar efter en falerande vinsch redan innan första start!

Högt och fort!

Stefan (SWE 180)

Resultat här

 

Redan framme i maj så var det Tisdag; en efterlängtad ny seglingsdag för Master Herrarna.
Vi strålade ihop på Ålsten, Bromma, båtklubbens bastubrygga. Vi var 14 st anmälda och till start blev vi 13 st, men en nya medlem i form Olof Malmgren, SWE65 hade hittat ner som Bromma boende – varmt välkommen till Master gänget!

Vi beslöt att segla enligt den sk ”tyska modellen” i 3 grupper som jag hade förberett

Vinden var från SMHI utlovad att bli SV:lig och bryggan erbjud relativt god vinkel till den. Med en extra förskjutning av banan in mot varvet/land kunde vi få en hygglig start och lång kryss men vissa vindhåll nära land och ute på banan gjorde fler av oss lätt frustrerade!
De första 2 blocken kunde vi lufta rigg 1. Vinden tilltog så vid lunch togs kollektivt riggbyte till
rigg 2. Lite extra skruvande för att få rätt trim och fart, då säsongen för många börjar nu i maj.

Vi hade bra väder; så vi gick hem med solsken i blicken och en kropp med påfyllt D-vitamin!

Grattis till segern Michael C, följt av Stefan L & Bosse J.
Stort tack till mina seglarvänner som hjälpte mig med återställande av allt banmaterial, mm.
Speciellt tack Göran Uggla från Ålstens båtklubb med allt morgon bestyr och ordnat så vi kunde
låna deras material och båt med motor.

Resultat finns här.

Håkan Lundquist SWE118

Tio seglare kom till start vid Gåshaga brygga.

Prognosen var nordlig vind 2 m/s men blev svagare och från NO-O.

I den inre delen av hamnen låg ca 1 cm tjock is och vi fick inte igång den nya motorn som Mikael hämtat hos Håkan Grönwall. Men med hjälp av den lilla gula motorn kunde vi bryta isen och lägga ut banan. Sedan genomförde vi 5 seglingar.

Claus Lindström fick tidigt problem med RMG winchen i sin K2 och var tvungen att bryta.

Resultat här

Eftersom vinden stundtals dog ut helt blev det tid för trevligt umgänge med erfarenhetsutbyte på bryggan.

Vi gratulerar Thomas/50 till en förstaplacering, Mikael/16 till en andraplacering och
Stefan/180 till tredje plats.

Vi vill passa på att hälsa Dan Nilsson välkommen till klassen. Han har köpt Lars Engstedts Amoress som nu får segelnummer 129.

Stort tack till alla hjälpare och deltagare för en trevlig dag på Gåshaga.

Lars/29

 

Efter förra årets stympade MC kunde vi i år programenligt genomföra alla åtta delseglingar.
Fyra seglingar vid vattenskidklubben, två vid Ålsten, en vid Saltsjö Pir och en vid Mölna.
Som vanligt trevlig stämning på bryggorna men bara en gemensam lunch på lokal. Här får vi skärpa till oss nästa år.
Årets Master samlade 24 deltagare.
De olika delseglingarna hade 8 till 18 seglare på linjen.

Nya tag i början på april nästa år.
Resultat nedan.
Grattis Micke!  Slut

Resultat sammanräknat av Claes Liljeson här

Tisdagen 11 oktober seglade vi säsongsavslutningen av årets Master Cup vid Vattenskidklubben i Järla sjö. 

Rapporten lovade en frisk västlig vind, vilket stämde och därav seglade alla med B rigg. 14 båtar var anmälda men en försvann direkt, då 125 Lennart Norén råkade tappa kölen på sin nyköpta Pentyl, osis, tråkigt, men Lennart stannade större delen av dagen som startdomare och som protokollförare. Per Lundberg som senare anslöt och tog över dessa sysslor.

Då blev det 13 startande i som sagt en fin byig västlig vind som gav oss 12 st fina seglingar. Det blev tight på pallen, där Brunte till slut segrade en poäng före undertecknad som i min tur var 6 poäng för trean Bosse Jonsson.

Gratulerar Pallen, och övriga deltagare, men framförallt tackar jag alla de som hjälpte till!!

Hälsningar  101an, Jocke

Resultat här

Seglingsplats Nacka vattenskidklubb i Järlasjön.

Hela 18 seglare slöt upp i den 7:e masterseglingen för säsongen. Seglingsplatsen vattenskidklubben vid Järlasjön visade sig vara en utmärkt plats för de ostliga vindar som rådde. 18 seglingar genomfördes enligt den tyska modellen, vilket innebär att man står över var tredje segling. Perfekt för att hinna med lite näringsintag och omtrimning för att sedan kasta sig ut i hetluften igen. 

Det blev således 12 seglingar för samtliga deltagare i vindar på 1-5m/s och 30 gradiga vindvrid. Spännande. Trots det var det idel bekanta namn i den övre delen av resultatlistan. Grattis Jocke!

Stämningen var god trots ideliga regelbrott där den skyldige glömde att ta sitt straff.

Tack alla för en trevlig dag! Hasse N och Micke C

Resultat här

Jag har använt Resultatmallen som DF seglarna använder vid Tyska modellen.
Jag lyckades dock inte fylla i vissa fält p.g.a. att de var skrivskyddade.
Hoppas att slutresultatet blev rätt i alla fall.
Vi fick en hel del regn över oss. Arrangören Hasses sändare gillade inte blötan utan stängde av sig så han fick ta arrangörsrollen på heltid.
Premiärsegling för min nya Amoress som hade bra fart men rorsman ställde till det med några krockar och påföljande straffsvängar så slutresultatet blev som vanligt. Men nästa gång!
-Lasse/49an

 

15 st.  seglare deltog i Mastercup 6,vid Saltsjö-Pir på tisdagen.

Vädret som förutspåddes var nord ca 5m/s. Det visade sig dock att varken vindriktning eller styrka kunde hålla sig i skinnet. Detta ledde till många omläggningar av banan och riggbyten, vilket gjorde att endast nio seglingar kunde genomföras.

Ett stort tack för den hjälp jag fick och ska nu vidareutbilda mig som seglingsledare.

Kilen 55:an

Resultat här

Efter lite överläggning med några erfarna IOM seglare den 1 aug. bestämde jag att seglingsplats skulle bli Mölna ”Näcksrosvägen” på Lidingö.

Tisdag morgon: Möte Varvet 08:30 med medhjälpare Lasse Engstedt och Brunte, beslöt vi tillsammans (efter noggrann analys av div. vädergudar) att det skulle bli bättre vindar på Gåshaga pir. Om detta var rätt val eller ej, har vi inget facit på.

Dagens segling kom igång som planerat 11:00. Trixiga vindar från lite olika håll,  gjorde de flesta seglingar till ett lotteri.

Bra stämning på bryggan, varm sol och trevlig samvaro.  

Stor tack för all hjälp!

Per, 77:an

Bilder som Lasse Engstedt tagit finns på FB

Resultat här

Välkomna till Master cup nr 5, tisdag den 2 augusti 2022

Seglingarna kommer troligen hållas på Lidingö, plats meddelas senast måndag kväll.
Skepparmöte 10:45, första start 11:00, ingen start efter 15:00. 

Startavgift 50:- .

Avbrott för lunch ca 12:30—13:00.

Anmälan via anmälningsfunktionen på srss.se. senast kl 18.00 måndag den 1 augusti.

Varmt välkomna alla ”batteriseglare”.

Per Olsson SWE 77 med medhjälpare

Joomla Template by Joomla51.com