Master

Välkommen till Master Cup Tisdagen 4 maj.
Seglingen genomförs som en kombinerad träningssegling

Resultat här

Kommentar från protokollutföraren: Jag använde DF gängets "Resultatmall" eftersom vi seglade med gruppindelning. I kolumnen Resultat står det förvirrande siffror (som väl programkonstruktören kan svara på) men i Netto verkar det stämma med sammanräkning av summering av placeringarna med två seglingar borträknade.
Uppdaterat kl 23:30: Om man tar Netto siffrorna och sorterar i stigande ordning får man rätt resultatordning:
101, 43, 5, 180, 29, 118, 116, 55. Därefter verkar resultatordningen stämma.

Sailwave stöder ju inte "Tyska modellen" men man kan kanske med manuellt pillande åstadkomma något godtagbart resultat.
Jag tar tag i detta i morgon...
-Lars/49an

Reportage kommer senare...

Seglingsplats blir Skärsättra båtklubb på Lidingö.

Indelning i tre grupper kommer att ske. (Tyska modellen)

Skepparmöte kl 10.45, första start kl 11.00 och ingen start efter kl 15.00. Anmälan sker via anmälningsfunktionen på srss.se senast kl 24.00 måndag.
Startavgiften är 50kr, insamlas under lunchen som planeras till 12.30 – 13.30.
Medhavda mackor och dryck!

Särskild hänsyn kommer tas till rådande coronarestriktioner. genomföras med mindre startfält.

Mycket välkommen alla batteriseglare

Håkan Lundquist SWE118

Master Cup nr 1 den 6 april 2021

Tolv man kom till start i Master Cup 1 som seglades vid Nacka Vattenskidklubb i Järlasjön nära Nackamasterna. Där det finns en bra brygga att stå på och en flytbrygga som lämpar sig för sjösättning vid radiosegling i västliga vindar. Förutom en bra seglingsplats så finns det gott om gratisparkering vid klubben. Vi beslöt att segla enligt tyska metoden och dela upp oss i grupper. Grupp 1 mot grupp 2, sedan grupp 1 mot grupp 3 och därefter grupp 2 mot grupp 3. Det innebar att det alltid fanns minst 4 lediga gubbar som kunde kontrollera startlinjen och föra protokoll vid målgång.

Dygnet innan seglingen var det riktigt aprilväder med snöbyar och stark vind så de flesta hade preparerat för rigg 2. Redan innan första seglingen hade Jocke seglat sönder fockfästet på rigg 2 så han måste sätta på rigg 3, vilket var ett genidrag. Efter några seglingar bytte alla andra som kunde till rigg 3.  Vi genomfört 15 seglingar och alla gubbar hade då deltagit i 10 seglingar var. Två seglingar av dessa fick räknas bort i resultatet som finns nedan. Grattis Bosse, Jocke och Micke som belade plats 1—3.

Stämningen var god på bryggan och att segla med rigg 3 i hård vind är ett sant nöje. 

Tack till alla medhjälpare som skrev protokoll och bar gummijollar och bojar och sänken och la ut banor och drog igång snurror.

Vi beslöt att sponsra Vattenskidklubben med ett medlemskap som kanske SRSS kan betala avgiften för. Då kan vi nyttja deras roddbåt och vi slipper släpa dit en gummibåt.

 Bilder finns på Facebook IOMSWE.

Plac Båttyp Nat Nr Namn   R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 Brutto Netto
1 Amarone mkII SWE 43 Bo Jonsson   2   1 4   3 1   7 2   1 1   1 23 12
2 Kantun 2 SWE 101 Johan Ameln     1 3   1 1   4 1   2 3   5 3 24 15
3 V9 SWE 16 Michael Carlberger      2 13   2 2   1 3   1 4   3 8 39 18
4 Amarone? SWE 98 Claes Brunnhage   1 4   2 5   13 3   1 3   8 2   42 21
5 Amoress SWE 118 Håkan Lundquist   3   2 6   4 2   6 7   2 2   2 36 23
6 Chase SWE 56 Johan Kihlström   8 5   5 3   3 2   3 7   3 1   40 25
7 BritPOP! SWE 97 Claes Liljeson   4 8   1 4   4 5   5 13   7 6   57 36
8 Pentyl 4 SWE 28 Hans Funke   6   5 3   8 5   2 4   7 5   7 52 37
9 Alfa SWE 77 Per Olsson     6 4   6 7   6 5   5 5   4 4 52 39
10 Amoress SWE 29 Lars Engstedt     3 13   7 5   8 4   6 6   7 6 65 44
11 K2 SWE 49 Lars Ericson   7   6 7   6 6   8 6   8 6   5 65 49
12 A1 SWE 6 Thomas Gross   5 7   13 13   7 7   13 4   4 13   86 60
                                             
                                             
Grupp 1 Gul tom ruta betyder att man inte seglade den seglingen                          
Grupp 2 Röd tom ruta betyder att man inte seglade den seglingen                          
Grupp 3 Orange tom ruta betyder att man inte seglade den seglingen                        
För utgått och ej start får man 13 p för färgad ruta får man ingen poäng, 2 seglingar räknas bort i övrigt          
                                             

Tack alla deltagare från SWE28 och SWE 97

Se här

Välkomna till Master cup Tisdag den 6 april

Seglingsplats är VATTENSKIDKLUBBEN i Saltsjö-Duvnäs, bra vid västlig vind.

Skepparmöte 10:45, första start 11:00, ingen start efter 15:00. 

Startavgift 50:- insamlas under lunchen som planeras till 12:30—13:30. Medhavda mackor på Måsungens veranda är helt OK.

Anmälan via anmälningsfunktionen på srss.se. senast kl 24.00 på måndag. 

OBS Master Cup var tänkt att genomföras med mindre startfält och god regelefterlevnad för +60, gäller också regelefterlevnad mot covid.

Mycket välkommen alla batteriseglare.

Hans Funke SWE 28

 

Saltsjö Pir, Lennart N & Micke C med Lunchmackan

Foton Lars Engstedt

 

Härmed inbjudes till säsongsfinal Master Cup 2020 för IOM tisdag den 13 oktober. Ställningen efter tre genomförda MC:s är den att Jocke redan vunnit. Mer rafflande är att det finns många om silvret.
Tider: skepparmöte 1100, ingen start före 1115 och ingen efter 1500. Tolv seglingar planerade. De som inte vill gå på restaurang och äta medtager egen lunch.

Seglingsplats är Saltsjö Pir i Fisksätra.

Resultat här

Kul att hela femton gubbs kom till Saltsjö Pir för att göra upp om placeringarna i Master Cup 2020.

Master Cup nr 3 den 29 september 2020

Elva man hade anmält sig till Master Cup 3 som seglades vid Måsungen i Saltsjö-Duvnäs där det normalt finns en flytbrygga som lämpar sig för radiosegling i sydliga vindar. Bryggan såg ut att ha tappat lite flytkraft så mot bakgrund till bryggans status och Coronaläget så beslöt vi att dela upp oss i grupper och segla enligt tyska metoden. Grupp 1 mot grupp 2, sedan grupp 1 mot grupp 3 och därefter grupp 2 mot grupp3. Det innebar att det alltid fanns minst 3 lediga gubbar som kunde kontrollera startlinjen och föra protokoll vid målgång.

Ett dygn innan seglingen var prognosen ”ingen vind från alla håll” men den höll inte utan ändrades till sydlig vind 1—2 m/s. Vid 10 tiden när vi kom ner till Måsungen var det regn och dis och ingen vind men när banan var lagd så upphörde regnet och en lätt vind från syd kom in och den höll tills vi genomfört 12 seglingar och alla gubbar hade då deltagit i 8 seglingar var. Två seglingar av dessa fick räknas bort i resultatet som finns nedan.

Några av seglarna hade medverkat vid SM i Nynäshamn under föregående helg och där avverkat 13-tusen steg per dag på den långa betongbryggan. Denna träning visade sig ge resultat för dagens masters så dessa seglare belade de första 4 platserna. 

Stämningen var god på bryggan och jag tror att samtliga vill vara med på ytterligare mastersseglingar i framtiden, egentligen är det ju mest nöjet att få segla med masters och inte så viktigt med resultatet. Tack till alla medhjälpare som skrev protokoll och bar och pumpade gummijollar och bojar och sänken och la ut banor och drog igång snurror.

 Bilder finns på Facebook IOMSWE.

Tack alla deltagare från SWE28

Plats Namn Segelnr Båttyp   Resultatserie per båt       Brutto Netto
                             
1 Jocke Ahmeln SWE 101 Kantun 2   1 1 3 1 4 1 1 1 13 6
2 Bosse Jonsson SWE 43 Amarone   1 3 1 6 2 1 1 2 17 8
3 Hans Funke SWE 28 BP   2 2 2 1 1 2 5 3 18 10
4 Thomas Gross SWE 06 P3   6 2 2 2 3 4 4 3 26 16
5 Claes Liljeson SWE 97 BP   6 4 3 6 5 3 3 2 32 20
6 Bo Ahlström SWE 64 Amoress   3 3 4 3 6 5 4 5 33 22
7 Lennart Noren SWE 125 Norlin   5 6 6 4 4 6 2 4 37 25
8 Lars Ericson SWE 49 P4   5 5 7 7 5 2 5 6 42 28
9 Johan Kihlström SWE 62 Norlin   4 7 5 5 3 7 6 6 43 29
10 Calle Pettersson SWE 100 Norlin   4 7 4 5 DNS DNS DNS DNS 56 38
11 Per Hedlund SWE 33 Amoress   7 8 7 8 7 6 DNS DNS 61 43

Seglingsplats var Näckrosvägen i Mölna, Lidingö

Stort tack för alla Master seglare med mycket skiftande Väder. Men som vanligt var Jocke Ameln och Bosse Jonsson som visade var skåpet skulle stå. Jocke blev en värdig mästare. Stort tack till mina seglarvänner som hjälpte mig med bansättning, mm.
Speciellt tack till Lasse E. o Håkan L.

Ryggen

Resultat här

Årets första Mastersegling (seglingen den 4 augusti sköts fram till den 18 augusti) seglades vid Ålstens Båtsällskaps långa pontonbrygga. Seglingsplatsen valdes p.g.a. YR´s prognos om svag SO-vind. Tyvärr slog prognosen fel och vinden stabiliserades vid 12 tiden till SV. Dvs. i stort sett vinkelrätt mot pontonbryggan. Startlinjen lades nästan parallellt med ponton och kryssmärkena ca 70 m rakt ut från bryggan. Vi seglade banan tre varv med länsmålgång. Nio seglingar genomfördes och överst på pallen hamnade Jocke långt före 2:an och 3:an Claus/214 och Lasse/29.

Trots det fina vädret blev stämningen inte alls på topp som stundtals blev infekterad p.g.a. tjafs mellan några seglare som inte kunde hålla humöret i styr.


Lasse/29 och Lasse/49 tackar alla deltagare för goda insatser.

Resultat här

Mastersegling 8, 15 oktober 2019, Ålsten Bromma

Vid val av seglingsplats önskade vi komma ifrån sjögräset i möjligaste mån, härav lutade det åt Mälaren. Vindprognosen pekade på svaga ostliga vindar. Med detta ville vi trots allt försöka med Ålsten (sydost mer idealiskt). Härtill finns möjlighet att promenera längs pontonerna och samtidigt följa och komma närmare båtarna.

När jag anlände på morgonen var det inte mycket vind att tala om – till och med svårt att bestämma var den kom ifrån – bara att försöka.

Vi var ett stort antal anmälda och startande denna finaldag (14 skeppare), härtill var ”Korken” anmäld och på plats, dock utan flytetyg. Han erbjöd sig direkt att hjälpa till med starterna och protokoll. Detta var till största hjälp – vi slapp rullande domare och alla fick mesta möjliga segling.

Känslan av att det kunde bli lite lotteriaktigt denna dag – då infann sig idén att införskaffa några ”Trisslotter” att premiera och lotta ut till deltagarna.

Med dessa förutsättningar och ett kort skepparmöte så var vi igång punktligt (11.00).

Resultat här

Preliminär sammanställning efter 8 seglingar här

Joomla Template by Joomla51.com