Skriv ut
Kategori: Master

Mastersegling 8, 15 oktober 2019, Ålsten Bromma

Vid val av seglingsplats önskade vi komma ifrån sjögräset i möjligaste mån, härav lutade det åt Mälaren. Vindprognosen pekade på svaga ostliga vindar. Med detta ville vi trots allt försöka med Ålsten (sydost mer idealiskt). Härtill finns möjlighet att promenera längs pontonerna och samtidigt följa och komma närmare båtarna.

När jag anlände på morgonen var det inte mycket vind att tala om – till och med svårt att bestämma var den kom ifrån – bara att försöka.

Vi var ett stort antal anmälda och startande denna finaldag (14 skeppare), härtill var ”Korken” anmäld och på plats, dock utan flytetyg. Han erbjöd sig direkt att hjälpa till med starterna och protokoll. Detta var till största hjälp – vi slapp rullande domare och alla fick mesta möjliga segling.

Känslan av att det kunde bli lite lotteriaktigt denna dag – då infann sig idén att införskaffa några ”Trisslotter” att premiera och lotta ut till deltagarna.

Med dessa förutsättningar och ett kort skepparmöte så var vi igång punktligt (11.00).

Resultat här

Preliminär sammanställning efter 8 seglingar här

 

De första seglingarna utvecklade sig lite som befarat, vinden växlade riktning och vidhåll uppstod – tålamodsprövande. Vid en snabb betraktelse av de första seglingarna så finner man att det i stort sätt är samma ordningsföljd mellan skepparna som annars – särskilt flera seglingar sammantaget.
Hur kommer sig detta? Mycket enkelt: Var först och på rätt sida i starten och fortsätt att hålla spets. Härmed har du också största möjlighet att välja väg och fortsatt premiering.

Allt till trots så kände vi efter två seglingar oss nödgade att flytta hela banan till andra och västra delen av pontonbryggan. Detta blev något bättre och vi kunde genomföra ytterligare två seglingar i tilltagande svagt duggregn.

Nu dags för sedvanligt avbrott för gemensam utflykt och lunch.

Tillbaka efter lunch så hade saker och ting rättat till sig, den svaga vinden hade vridit och stabiliserat sig mer på SO. Nu bara att justera några bojar och snart var vi alla igång igen. Eftermiddagen gav ytterligare 5 seglingar (totalt 9).

Slutresultatet påminner om tidigare trots växlande och lite speciella förhållanden, dock kan jag konstatera att nästan alla var uppe och högg i en eller till och med flera seglingar, och alla var därtill mycket ”på” vilket fick till följd att många rundningar blev komplicerade. Kanske en följd av kortare bana och växlande vindstyrkor.

Slutet gott allting gott!

Stort grattis Brunte till regattasegern och årets total!

Slutligen vill jag rikta ett särskilt tack till Lasse Ericson och Korken som var mig stort behjälplig!

Högt och fort!

Stefan (SWE 180)

Preliminär sammanställning efter 8 seglingar här

Mycket jämt efter Brunte, här fanns möjligheter att avancera för de som dök upp.
Det blev några omkastningar: Hasse F trillade ner till 4:e, Håkan L gick upp till 2:a, Bosse J upp till 5:a

Prisutdelning på årsmötet 2020...


-Lasse/49an