Skriv ut
Kategori: Minifolkbåt

Hej mini-F seglare

I dag den 30 maj hade nio seglare slutit upp vid SSKs varv i Ulvsunda i den tryckande värmen. Vindarna skulle enligt prognos vara NO ca 3 m/s. Banan lades efter en NO medelvindriktning. Dock var vinden mycket nyckfull både i styrka och riktning. Vriden var låg från ren nordlig vind till nästa ostlig. Som sagt mycket svårbemästrat. Sven-Erik Klint kunde inte segla sin båt då kommunikationen mellan sändare och mottagare inte fungerade. Bosse L var mycket generös och lät både Arne Molander och Sven-Erik segla sin båt varför resultatsammanställningen haltar något.

För första gången har vi använt s.k. gottgörelse vilket används vid IOM seglingarna enligt Hasse Funke.  

Detta samt hemmavatten gjorde att Åke segrade.

Återstående seglingar innan sommaruppehållet tisdag 5 maj samt tisdag 19 maj.

Kallelse kommer.

Åke

Resultat här