Skriv ut
Kategori: Minifolkbåt

Artikel i tidningen Stockholm Direkt se länk, sök där ev på "kappseglarna"

https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/kappseglarna-som-styr-skutan-fran-land/reptaD!jA1tk7iobJF60bGjH@LEA/