Här är vår lista över seglingsplatser för tävlingar.

Kraven på en seglingsplats för våra större tävlingar är:

  • Bred, gärna lite högre kontrollplats/styrområde så att alla seglare ser bra
  • Bra med plats på vattnet styrbord om kryssmärket
  • Säker och enkel sjösättnings- och upptagningsplats med tillräckligt djup
  • Fritt strömfritt vatten utan fasta bojar (till stora båtar) och båttrafik
  • Bottenbeskaffenhet på seglingsområdet som medger att flytta våra märken (t ex sprängsten är knepigt eftersom bottenvikter har en tendens att fastna)
  • Gärna medsol, dvs inte motsol 
  • Plats för publik
  • Parkeringsplatser och gärna tillgång till WC 
  • Alternativ möjlig seglingsplats i närheten vid större vindskifte

I listan nedan har vi angett vindriktningar som fungerar på platsen samt om platsen lämpar sig för tävling (R) eller träning (T) eller mindre tävlingar. Som komplement har vi angett sommar (S) och (V) för vinter pga annat utnyttjande av platsen eller båtttrafik mm 

Förklaring till angivelse av vindriktning är t ex N-O-S är vindar fungerar från N över O till S, medan t ex N+S anger att N eller S fungerar. Alla platser är inte klassade ännu men vi jobbar på det.

Lidingö
- Islingeviken
- Torsvik
- Brevik                                                                                          

- Askrike pir

- Bosön
- Brostugevägen - Aga
- Tykö brygga - Mölna

- Näckrosvägen, Mölna

- Gåshaga (RV, NV-N+SO-S)
- Frihamnen (RV, NV-N-S) Frihamnshallen. Väder, sök efter Loudden

- Villa Söderås, Elfvik

- Käppalapiren

- Boghammar Varv

- Lidingövarvet

Saltsjöbaden
- Kärleksholmen (TSV, NV-N-O-S-SV)
- KSSS (RSV, N-NO+SO-S)
- Grand Hôtel (TV)

- Sune Carlsson Båtvarv
Saltsjö Pir (Fisksätra)

Saltsjö-Duvnäs
Måsungen (T, SV-SO)

Nacka

- Nacka Vattenskidklubb

- Nacka Strand

Stora Värtan
- Hägernäs strand, Täby (RSV, N-O-S)
- Lorensviksparken, Viggbyholm (RSV, O-S-V-NV)
- Röhäll, Viggbyholm (RSV, NO-O-S-V)
- Ekudden, Djursholm (RV, N-NO+SO-SV)

Stockholm
-
Wasahamnen (RV, NV+SO-SV)
- Skeppsholmen (T, O+V)
- Brunnsviken vid Akademiska Roddföreningen (RSV, N-NV+S)
- Norr Mälarstrand (RV, V-SV+O-SO

- Bromma, Ålstens Båtsällskap (R, SO+NV)

Övriga

- Skärgårdsstad

- Svinninge Marina

- Kallhäll 

- Jungfrusunds Varv 

 

Uppdaterad 140512 TE

 

Joomla Template by Joomla51.com