Härmed kallas till årsmöten 2023 den 21 mars.
Lokal blir "Varvet" på Lidingö och via Teams. Se vidare kallelsedokumentet. Anmälning sker på srss.se under Anmälan/Möte senast den 19 mars.

Formellt kallelsedokument här

Agenda SRSS här
Årsberättelse SRSS här
Ekonomi SRSS här
Revisionsberättelse SRSS här

Agenda Enmeter här
Årsberättelse Enmeterförbundet här
Ekononomi Enmeterförbundet här
Revisionsberättelse här

 

Joomla Template by Joomla51.com