För den historiskt intresserade finns äldre kalendrar nedan:

2012 års kappseglingskalender här
2013 års kappseglingskalender här
2014 års kappseglingskalender här
2015 års kappseglingskalender här
2016 års kappseglingskalender för IOM här
2017 års kappseglingskalender för IOM daterad 22 mars finns här
2017 års preliminära kappseglingskalender för DF 65/95 finns länkad här
2017 års kappseglingskalender för RC Laser finns här
2018 år kappseglingskalender för IOM uppdaterad 18-07-17 finns här..
2018 års preliminära kalender för DF65 och DF95 finns här
2019 års kappseglingskalender för IOM uppdaterad 1/6 finns här
2019 års Seglingskalender för DF65 uppdaterad Sept 19 finns här
2020 års uppdaterade (aug) seglingskalender för IOM finns här
2020 kalender för DF klasserna uppdaterad aug finns här
2021 års IOM seglingskalender ver TE11 finns här
2022 års IOM seglingskalender version TE10 finns här
2023 års IOM seglingskalender version TE 6 finns här