Bild över Munksjön finns nedan och här, där två möjliga seglingsplatserna är markerade. Den norra seglingsplatsen ligger vid Kulturhuset Spira. Den södra seglingsplatsen ligger vid Norrsuddsgatan 8.

Seglarhälsningar / Thomas Enwall