Medlemsinformation

Nyhetsbrev #4, 2022, från IOM Varvet finns här

Hälsningar / Varvets personal

Jan Dejmo har avlidit vid 72 års ålder. Han har haft stor betydelse för radiostyrd segling och han var grundaren till International One Metre under 80-talet. Graham Bantock har beskrivit Jan Dejmos insatser i denna artikel. Per Mårtenson, Marblehead Förbundet, har översatt ett urval av Bantocks text, den finns här.

Tack för informationen Lase Andrén

/ SRSS och Enmeterförbundet

Årsavgifter för SRSS och Svenska Enmeterförbundet 2022

Denna information är riktad till SRSS medlemmar samt aktiva IOM-seglare i Sverige som inte är medlemmar i SRSS.

Stockholm Radiosegelsällskap (SRSS)

  • Årsavgiften för SRSS medlemmar som endast seglar andra båtklasser än IOM är 200 kr.
  • SRSS årsavgift 2022 för aktiva IOM seglare är 250 kr.
    • För IOM seglare för SRSS över 50 kr av de inbetalade 250 kr som årsavgift till Enmeterförbundet.

I syfte att öka regelefterlevnaden på våra kappseglingar och skapa bättre trivsel på bryggan har åtgärder diskuterats i styrelserna för SRSS och Enmeterförbundet. Som underlag för diskussionen har Thomas Gross och Jari Heinskanen tagit fram ett diskussionsunderlag, se länk till bilaga här.

Följande beslut har nu fattats av styrelserna i Enmeterförbundet och SRSS för år 2022:

Ansvarig arrangör (=observatör) på Rankingseglingar och Klubbseglingar ges ett tydligare mandat att som observatör se till att grundläggande regler i KSR (regel 2: Ärlig segling och KSR 10 – 14 samt KSR 18) och regel 69 (Olämpligt beteende) följs. Detta innebär att observatören kan utdela straff till seglare som inte uppträder sportsligt och som använder tilltal och röstläge som inte passar i vår amatörsport som vi alla deltager i för att primärt ha kul. Straffet kan utdelas i tre nivåer:

   - Varning

   - Diskvalifikation i pågående race

   - Diskvalifikation i dagens kappsegling inklusive rapportering till Svenska Seglarförbundet

Observatören utser en protestkommitté, bland de deltagande seglarna, för att hantera protester och eventuella fall av osportsligt uppträdande

Observatören vid Klubbseglingar och Rankingseglingar deltager inte själv i seglingen. Vid Rankingseglingar erhåller observatören kompensation enligt gällande policy. Vid Klubbseglingar med färre än 10 deltagare kan observatören själv segla. Masterseglingar påverkas inte av denna förändring.

Observatören dömer tjuvstarter och kan utdöma straff (720-sväng) vid protestsituationer under segling. Gäller i de fall när den felande båten inte tagit sin 360-sväng frivilligt och observatören sett situationen.

Seglingskalendern 2022 för IOM finns publicerad under Seglingskalender. Observera att justeringar av datum kan komma att ske för att anpassa seglingarna till andra klasser och till våra Nordiska vänner.

Vi har den stora glädjen att notera ett ökat antal IOM-seglare från alla delar av Sverige vilket återspeglas i årets seglingsplatser för rankingsseglingar. Rankingseglingar för 2022 är planerade till Varberg, Kumla och Gottskär samt 4 st i Stockholm. Svenskt Mästerskap för IOM 2022 seglas redan i april i Vadstena.

Som vanligt innehåller kalendern ett stort antal Klubbseglingar och Mastersseglingar organiserade av SRSS. SRSS efterlyser frivilliga som vill arrangera separata Vintage-seglingar i hopp om att få ut fler vintage-båtar på vattnet 2022. 

Samtliga aktiva seglare uppmanas att studera listan och om det föreslagna datumet för din funktionärsmedverkan är OK så meddelar du det till SRSS (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.) så att vi kan gulmarkera. Annars får du försöka byta med någon annan.

Seglarhälsningar / Styrelserna för Svenska Enmeterförbundet och SRSS

Årets första IOM Ranking kan inte genomföras som planerat pga rådande coronarestriktioner som fortsatt inte tillåter genomförande av tävlingar.

Avseende Ranking nr 2, planerad till 6 juni, återkommer vi med besked ifall den kan genomföras eller ej.

Hälsningar / Enmeterförbundets styrelse

Joomla Template by Joomla51.com