Medlemsinformation

Vi är glada att kunna hälsa Bengt Oldsberg välkommen som ny ordförande i SRSS styrelse. Här kommer en presentation:

Kappsegling var länge en avlägsen dröm under min uppväxt. Jag provade på segling i olika former, men fick inte tillfälle att kappsegla förrän jag kunde skaffa en 606a. Det var precis så spännande som jag hade förväntat mig. Adrenalinkicken inför starten, glädjen över en bra manöver eller ett lyckat vägval blandades med besvikelsen när det inte gick vår väg. 

Jag nådde aldrig några stora framgångar och min livssituation gjorde att jag fick överge kappseglingen. Jag fortsatte dock drömma om att skaffa en sportbåt och komma igång igen. Så småningom insåg jag att det skulle förbli en dröm och jag började titta på andra alternativ. Kanske en mini 12a? Då fick jag upp ögonen för RC segling, men fortfarande passade det inte in i min livssituation.

Årsavgifter för SRSS och Svenska Enmeterförbundet 2023

Denna information är riktad till SRSS medlemmar samt aktiva IOM-seglare i Sverige som inte är medlemmar i SRSS.

Stockholm Radiosegelsällskap (SRSS)

  • Årsavgiften för SRSS medlemmar som endast seglar andra båtklasser än IOM är 200 kr.
  • SRSS årsavgift 2023 för aktiva IOM seglare är 250 kr.
    • För IOM seglare för SRSS över 50 kr av de inbetalade 250 kr som årsavgift till Enmeterförbundet.

Seglingskalendern 2023 för IOM finns publicerad på srss.se under Seglingskalender.

OBS! Tre st justeringar har lagts in i kalendern (version 4). Klubbseglingarna nummer 3, 10 och 12 har flyttats till lördagar.

Som tidigare meddelats så har rankingmodellen för 2023 justerats till att endast innehålla 6 st rankingseglingar, se information på Enmeter.se. Svenskt Mästerskap för IOM 2023 planeras att seglas i slutet av april i Munksjön, Jönköping, som en fortsatt test, finansiellt uppbackade av Destination Jönköping, av denna arena inför eventuella framtida internationella event. SM är planerat som en tre-dagars-segling för att möjliggöra ett ökat antal deltagare. Diskussioner förs att kombinera IOM Nordiskt Mästerskap 2023 med IOM Svenskt Mästerskap 2023.

Som vanligt innehåller IOM-kalendern ett stort antal Stockholmsbaserade Klubbseglingar och Mastersseglingar organiserade av Stockholms Radiosegelsällskap (SRSS). Nytt för 2023 är införande av SRSS IOM Stockholm Cup. Åtta delseglingar ingår och efter var fjärde delsegling får en delsegling räknas bort. Dvs de sex bästa placeringarna räknas sammanlagt efter åtta genomförda delseglingar.

Nyhetsbrev #4, 2022, från IOM Varvet finns här

Hälsningar / Varvets personal

Jan Dejmo har avlidit vid 72 års ålder. Han har haft stor betydelse för radiostyrd segling och han var grundaren till International One Metre under 80-talet. Graham Bantock har beskrivit Jan Dejmos insatser i denna artikel. Per Mårtenson, Marblehead Förbundet, har översatt ett urval av Bantocks text, den finns här.

Tack för informationen Lase Andrén

/ SRSS och Enmeterförbundet

Årsavgifter för SRSS och Svenska Enmeterförbundet 2022

Denna information är riktad till SRSS medlemmar samt aktiva IOM-seglare i Sverige som inte är medlemmar i SRSS.

Stockholm Radiosegelsällskap (SRSS)

  • Årsavgiften för SRSS medlemmar som endast seglar andra båtklasser än IOM är 200 kr.
  • SRSS årsavgift 2022 för aktiva IOM seglare är 250 kr.
    • För IOM seglare för SRSS över 50 kr av de inbetalade 250 kr som årsavgift till Enmeterförbundet.

Joomla Template by Joomla51.com