Med målsättningen att öka antalet deltagare vid IOM-regattor så har styrelserna i SRSS och Enmeterförbundet, efter att ha mottagit synpunkter/förslag från några medlemmar, diskuterat och planerat att genomföra följande förändringar:

Rankingsseglingar – test under Ranking 7 & 8 hösten 2018

 • I syfte att skapa färre incidenter så planerar vi att begränsa antalet båtar per race. Ifall antalet deltagare överstiger 12 st så genomförs rankingseglingen enligt Tyska modellen med tre st grupper, fördelade enligt aktuell rankinglista, som möter varandra två åt gången. Se detaljerad beskrivning här.
 • Seglingarna kommer att genomföras i ett lugnare tempo med längre pauser
 • Seglingstiden sätts till 4,5 timmar

Klubbseglingar 

 • Vi planerar att testa olika format på vissa klubbseglingar:
  • Matchracing
  • Samsegling med IOM och DF65
  • Andra förslag?

Stämningen på bryggan

 • De styrelsemedlemmar som är med på en kappsegling fungerar som ett seglingsråd och kan stötta arrangören ifall en deltagare skapar dålig stämning. Vid behov kan seglingsrådet dela ut en varning och sedan diskning i en segling

Styrelserna vill gärna höra Din åsikt om dessa planerade åtgärder och andra förslag Du har till förändringar som kan öka deltagarantalet på våra seglingar framöver. Skicka Dina synpunkter till någon i styrelsen.

Bästa seglingshälsningar / Styrelserna i SRSS och Enmeterförbundet

Joomla Template by Joomla51.com