I syfte att öka regelefterlevnaden på våra kappseglingar och skapa bättre trivsel på bryggan har åtgärder diskuterats i styrelserna för SRSS och Enmeterförbundet. Som underlag för diskussionen har Thomas Gross och Jari Heinskanen tagit fram ett diskussionsunderlag, se länk till bilaga här.

Följande beslut har nu fattats av styrelserna i Enmeterförbundet och SRSS för år 2022:

Ansvarig arrangör (=observatör) på Rankingseglingar och Klubbseglingar ges ett tydligare mandat att som observatör se till att grundläggande regler i KSR (regel 2: Ärlig segling och KSR 10 – 14 samt KSR 18) och regel 69 (Olämpligt beteende) följs. Detta innebär att observatören kan utdela straff till seglare som inte uppträder sportsligt och som använder tilltal och röstläge som inte passar i vår amatörsport som vi alla deltager i för att primärt ha kul. Straffet kan utdelas i tre nivåer:

   - Varning

   - Diskvalifikation i pågående race

   - Diskvalifikation i dagens kappsegling inklusive rapportering till Svenska Seglarförbundet

Observatören utser en protestkommitté, bland de deltagande seglarna, för att hantera protester och eventuella fall av osportsligt uppträdande

Observatören vid Klubbseglingar och Rankingseglingar deltager inte själv i seglingen. Vid Rankingseglingar erhåller observatören kompensation enligt gällande policy. Vid Klubbseglingar med färre än 10 deltagare kan observatören själv segla. Masterseglingar påverkas inte av denna förändring.

Observatören dömer tjuvstarter och kan utdöma straff (720-sväng) vid protestsituationer under segling. Gäller i de fall när den felande båten inte tagit sin 360-sväng frivilligt och observatören sett situationen.

Joomla Template by Joomla51.com