Radiostyrda båtar finns i många olika klasser. Här är de 6 som förekommer vanligast i Sverige. Inom Stockholms Radiosegelsällskap är IOM den dominerande klassen med ca 40 aktiva seglare och årligen över 30 arrangerade tävlingar -ranking och klubbseglingar samt träning.
De senaste åren har ett antal nya klasser blivit populära med kappseglingar på Västkusten, Växjö- området och i Stockholm

 

International One Metre (IOM) är den internationella varianten av "One Meter" (USA). Det är idag den största modellbåtsklassen i världen och växer stadigt i Sverige. 37 olika seglare deltog i 2012 års rankingserie i Sverige. Här finns en bra beskrivning av IOM.
Det största seglingscentret finns i Stockholm. Även Bohuslän har en livlig aktivitet i Stenungssund. Se länk

En IOM seglas med tvåkanals radio, en för roder och en till riggen (vinschen).
Reglerna är utformade så att båtarna skall vara likvärdiga, men tillåter även egen konstruktion. Det tillåts max 3 olika riggar av konventionell typ, som är begränsade till klassreglerna ("one design"). Skrov, fena och roder får däremot utformas på ett friare sätt. Till skrov och rigg tillåts inte heller lika extrema material som i Marblehead, vilket i sin tur ger en billigare båt. En IOM får ha en längd på max. 1 meter, masthöjden får ej överstiga 1.7 meter, samt en minimivikt på 4 kg varav 2,5 kg måste finnas i kölen.

Kolla klassens svenska hemsida www.enmeter.se
och den internationella hemsidan www.iomclass.org

Minifolkbåt

Se närmare under knappen Minifolkbåt.

DF65 och DF95
Se närmare under knappen DF65 och DF95. Länk här.

RC Laser

Se närmare under knappen RC Laser

Marblehead (M)
Klassen bildades på 1930-talet i USA. Den bygger på några enkla regler om båtens längd, segelyta samt maximal masthöjd. I övrigt så är mycket fritt för konstruktören, vad det gäller material, utformning, vikt, osv. Skrov och rigg byggs i väldigt lätta och starka material (vilket tyvärr gör priset ganska högt). Båten styrs vanligen med två servon, ett för styrning och ett (winch) för riggen. För att segla optimalt i olika vindstyrkor används flera riggar med olika storlekar. Marblehead har en total längd av 128 cm, väger normalt 3-5 kg och har en segelyta på max 0.5161 m2. Klassregel här
Marblehead seglas f.n. mest i södra Sverige, med center bl.a. i Tranåstrakten och i Karlsborgstrakten. Se vidare länk till Svenska Marblehead Seglarförbundet : http://www.smsf.se/

miniRival

miniRival är en kappseglande modell av Rival 22 i skala 1:6,5, dvs en 1,7 m lång seglande modellbåt. miniRival kappseglas bl.a. i Norrköping, Örebro, Gävle, Uppsala, Södertälje, Nynäshamn och Stockholm. miniRivalen administreras av miniRivalklubben och mer information finns på www.miniRival.nu

miniRival är en strikt entypsbåt vilket betyder att även båtar från -80 och -90-talen fortfarande är konkurrenskraftiga. miniRival bygger man själv eller köper begagnat skrov/däck. En viss marknad finns för seglingsklara båtar.

 

Länk till sida med info om andra RC segelbåtsklasser här

Uppdaterad 16-04-18 TE/SWE50

Joomla Template by Joomla51.com