Dokument för kappsegling:

I syfte att öka regelefterlevnaden på våra kappseglingar och skapa bättre trivsel på bryggan har åtgärder diskuterats i styrelserna hösten 2021. Som underlag för diskussionen har Thomas Gross och Jari Heinskanen tagit fram ett diskussionsunderlag, se länk till bilaga här. Följande dokument beskriver beslutade åtgärder för seglingar 2022. Se dokument här.

Seglingsföreskrifter version 2023 finns här.

Addendum Q för direktdömning finns här.

Det Internationella Radioseglarförbundet (IRSA) har publicerat en ”Case Book” för radiosegling med tolkning av några situationer som vi säkert känner igen. Nyttig läsning men säkert tungläst för en del. Vi rekommenderar att du som kappseglar tar dig en stund och försöker tillgodogöra dig så mycket som möjligt! Finns här.
 

Uppdaterat per 221012 Policydokument rörande Rankingseglingar finns här.

HMS (Heat Management System) 2013 finns här. Regler för heatsegling. Sista sidan i dokumentet är resultatprotokoll för heatsegling som behöver skrivas ut för att ha med till kappsegling. Lathund för HMS finns här.

Lathund för Gottgörelse finns här.

Lathund för att räkna ut resultat (m.h.a. funktionär med dator och Sailwave program) finns här.

Sailwave master fil (.blw-fil som har zippats) per 160511 finns här. Spara filen på din dator för att sedan öppna den med Sailwave.

Lathund för kappsegling enligt "Tyska" modellen finns här.

Dokument för "Tyska" modellen gruppindelning och schema finns här.

Startsekvenser finns här.

 

Råd och tips för arrangörer:

Seglingsvärdar är för hela året är redan utsedda som framgår av seglingskalendern. Vi har försökt ta hänsyn till personliga planeringar och vi har inväntat klartecken från personerna. De som sedan får förhinder får själva ordna med byte.
Vi fortsätter (för Rankingseglingar, Klubbsegingar och Masterseglingar) med att låta seglarna ta varsitt heat och agera domare. Seglaren får sedan en placering i heatet som han/hon dömde baserat på medelvärdet av placeringarna under dagen (RDGa i Sailwave).

Seglingsvärdens ansvar:
- Publicerar inbjudan på web  och mail till mailinglistan senast 1 vecka före samt ev påminnelse (m.h.a. webbmaster)  
- Beslutar om slutlig seglingsplats (dagen före seglingen och meddelar webbmaster som publicerar)
- Säkra tillgång till hjälpbåt (med motor och flytväst)
- Säkra tillgång till startbandare med tvåminuters startsekvens
- Säkra tillgång till minst en funktionär 
- Lägga bana 
- Ordna (Tag med anteckningsblock eller motsvarande med förberedda kolumner för 16 race plus penna) resultatprotokoll med hjälp av funktionär. Vid svårt regn användes klubbens diktafon.
- Information till publik (lapp om klassen, förbundet och SRSS)
- Tar upp anmälningsavgift (m.h.a. funktionär) 
- Håller skepparmöte
- Justera bana mellan starter
- Räkna ut resultat (m.h.a. funktionär med dator och Sailwave program). 
- Ta upp bana (kan eventuellt ligga kvar beroende på seglingsplats)
- Tar foton och skriver en kort resumé från tävlingen (mailas till webmaster) 
- Tillser att totalresultat publiceras på web (m.h.a. webmaster)

Domarens ansvar:
- Skapa en positiv och kamratlig stämning genom att:
- Säkerställa att Kappseglingsreglerna följs
- Utdöma straff på banan om inte seglarna själva tar sina straffsvängar

Joomla Template by Joomla51.com